Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI THUỐC GIA TRUYỀN


Địa chỉ: Tòa nhà 167, đường Nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:  (024) 6254 3982 – Hotline:  091 810 22 77

Email: trungtamthuocgiatruyen.vn@gmail.com

Website: trungtamthuocgiatruyen.com